Сачыненне на тэму “Чалавек і прырода ў сучаснай беларускай паэзіі”

...

Беларускія пісьменнікі – майстры пейзажу, іх пейзажная паэзія была наватарскайм з’явай ў беларускай літаратуры. У сучаснай беларускай паэзіі амаль не было прыроды як асноўнага аб’екта малюнка, а ў лірыцы Янкі Купалы і Якуба Коласа прырода займае дамінуючае становішча. Менавіта ў пейзажнай лірыцы выяўляюцца асаблівасці мірасазрэння гэтых выдатных паэтаў.

Беларуская паэзія пачынае вой адлік з пяцідзесятых гадоў. На яе развіццё вялікі уплыў аказаў сацыяльна-грамадскі уздым, з дапамогай якога узрасла павага да чалавека як асабістага чалавека. Бо чалавек гэта тварэц прыроды, стваральнік духоўных  і матэрыяльных каштоўнасцей на беларускай зямлі. Чалавек з глыбока-асабістымі перажываннімі вабіць і цікавіць сучасную паэзію Беларусі.

Літаратура, а іменна паэзія беларускіх пьсьменікаў цікавіцца дзеяннямі чалавека і прыроды, яна выяўляе іх этычна-маральныя праблемы і зносіны.

Беларускія паэты і пісьменнікі пішуць пра чалаека і прыроду у розных стылях, аднак даводзяць да чытачоў самае добрае аб зямлі і чалавечым жыцці.

Сённяшня  прблематыка пісьменнікаў – гэта чалавекі і грамадства, чалавек і краіна.

Да паэтаў старэйшага пакалення сучаснай беларускай паэзіі трэба аднесці Сяргея Грахоўскага, Анатоля Вярцінскага, Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна. Да паэтаў сярэдняга пакалення-  Аляксея Разанава, Анатоля Грачанікава, Яўгенію Янішчыц, Раісу Баравікову і іншых.

А вось да паэтаў малодшага стагоддзя трэба аднесці наступных пісьменнікаў – Галубовіча, Глобуса, Дукса, Жанчак, Канапелька  і іншых.

...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 + = seven

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>