Сачыненне на тэму ” Мой любімы верш”

...

Маім любымым вершам з’яўляецца верш Пімена Панчанкі “Пахне чабор”. Гэты верш можна назваць песняй –  споведдзю, у якой пісьменнік выявіў разнастайную гамму пачуццяў. Аднаразова пісьменнік кранае успаміны аб даўнім, успамінае юнацтва,я кое ужо ніколі не вернецца назад. Апісвае першыя узаемадносіны – першае каханне, у выніку якога апалена душа героя верша, аднак той жыве прыгажосцю сваёй чыстай душы, узвышае сваю рамантычнасць. Пісьменнік вершам апісвае нерашумасць юнацтва, першыя крокі кахання, страту і боль, у выніку усяго дакор да сябе.

Аднак Панчанка гэтым вершам прызывае жыць далей, якім бы ні было цяжкім жыццё, трэба перадольваць усе жыццёвыя прыгоды і крочыць далей. Забывацца пра смутак і боль. Пісьменнік даводзіць чытачу то, што жыццё цудоўнае і прыгожае і трэба яму зўсёды радавацца.

Пімен Панчанка вершам “Пахне чабор” разважаў над праблемамі жыцця чалавека. На думку паэта чалавек патрэбен жыць з чыстай душой, кахаць сваю Бацькаўчшыну. Паэзія створаная пісьменнікамі заўсёды павінна заставацца маладой, пявучай  і звонкай.

 

...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight + = 14

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>