Сачыненне на тэму ” Прыказкі”

...

Кожны народ мае свае прыказкі і прымаўкі. Прыказка гэта – выслоўе народнай мудрасці, у якой вобразна і сімвалічна выказваецца або савет, як трэба паступаць у жыцці: ” Цішэй едзеш, далей будзеш”, “Сем раз прыкладзі, адзін адрэж “, ” Куй жалеза , пакуль горача ” ; або – перасцярога , як не трэба паступаць : ” Паспяшаешся, людзям на смех ” , ” Упусціш агонь , не патушыш ” , ” Слова – не верабей: выпусціш , не зловіш ” ; або – поўнае глыбіні і маралі назіранне: ” Не ўсё тое золата , што блішчыць ” , “Сто сяброў , лепш за сто рублёў “, “Не красна хата кутамі , а красна пірагамі “. Прыказку можна заўсёды растлумачыць і літаральна, і сімвалічна . Так , напрыклад , ” Не ўсё тое золата , што блішчыць ” азначае, што не ўсякі бліскучы прадмет зроблены з золата. Гэта – літаральны сэнс прыказкі ; а сімвалічны яе сэнс той, што часам тое, што з выгляду бліскуча, прывабна, па ўнутраным змесце – зусім не добра, ня каштоўна, не адпавядае вонкаваму выгляду. Часам прыгожы, добра апрануты, прывабны чалавек аказваецца дурным або кепскім чалавекам ; ці – як раз наадварот , – несамавіты з выгляду аказваецца каштоўным па ўнутраным змесце, што і выяўляецца прыказкай ” Малы залатнік , ды дарагі”. Бываюць прыказкі гумарыстычныя , жартаўлівыя , часцей за ўсё – насмешкі мужчын над жанчынамі : “У бабы валасы доўгія, ды розум кароткі ” , “Вялікая Фёдара , ды дурніца” , “Як бы вялікая пані ні была , а ў алтар не лезь ” . Можна заўважыць , што амаль усе прыказкі складаюцца з двух частак , як бы падзяляюцца напалову, маюць ўнутраны рытм, часам – рыфму. Ёсць прыказкі гістарычныя , якія склаліся ў пэўную гістарычную эпоху. Напрыклад : ” няпрошаны госць горш татарына ” , “І Мамай праўды не з’еў ” , ” Вось табе , бабуля , і Юр’еў дзень”. Пасля, удалыя выразы некаторых пісьменнікаў звярнуліся ў прыказкі. Больш за ўсё прыказак і прымавак ўзята з баек Крылова , напрыклад: ” А куфэрак проста адчыняўся ” , ” Слана – я і не заўважаў ” , “Кот – Васька слухае , ды есць ” .

 

...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 3 = one

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>