Сачыненне на тэму “Роль мовы ў жыцці грамадства”

...

Мова з’яўляецца сродкам, матэрыялам фарміравання і станаўлення асобы чалавека, яго інтэлектуалу, волі, пачуццяў і формай быцця. Мова – гэта бесперапынны працэс пазнання свету, засваенне яго чалавекам. Мова з’яўляецца сродкам зносін паміж людзьмі, перадача ўласнага досведу іншым і ўзбагачэнне вопытам іншых. Мова спрыяе выяўленню і задавальненню матэрыяльных і духоўных патрэбаў людзей, аб’ядноўвае іх у грамадства для дасягнення дабрабыту і духоўных каштоўнасцяў.

Мова існуе ў дзвюх формах: вуснай і пісьмовай. Перадаючыся з вуснаў у вусны, замацоўваючыся ў тэкстах, яна нястомна пераадольвае стагоддзя, злучае пакаленні, збірае і захоўвае духоўную сутнасць народа, нацыянальную карціну свету, фарміруе нацыянальную свядомасць і культуру нацыі. Патрэба эфектыўных і эфектных зносін стымулюе вяшчальнікаў да мастацкага асэнсавання мовы, да пошуку ўсе больш дакладных і выразных моўных сродкаў. У выніку з агульнанароднага мовы дзеецца адшліфаваны, культурны варыянт – чыстае літаратурнае вяшчанне, якое і само ўжо можа стаць мастацтвам і эстэтычным матэрыялам для іншых відаў мастацтва.

Гаворка несмяротная, бо ў ей неўміручасць народа, жыве ў ім і з ім. Але ў несмяротнасць мовы есць і часцінка неўміручасці чалавека. Праз мову на кожны чалавек датыкаецца да неўміручасці свайго народа.

Чалавечая мова цесным чынам звязана з жыццём грамадства. Адна з асноўных яго функцый – сацыяльная, камунікатыўная. Мова – гэта сродак зносін людзей, ён закліканы наладзіць паразуменне паміж імі.
Беларуская мова лічыцца адной з самых складаных і багатых моў у свеце.Яна мае працяглую гісторыю свайго развіцця. Зрэшты, як і сама Беларусія.
Сувязь мовы з грамадствам выяўляецца яшчэ і ў тым, што ўсе найвялікшыя пісьменнікі, паэты, грамадскія дзеячы нашай краіны ўвайшлі таксама і ў гісторыю беларускай мовы. Бо менавіта яны дапамагалі яму развівацца, уносячы туды змены.

Родная мова – гэта частка нацыянальнай культуры і вельмі важная частка кожнага чалавека. Бясспрэчна, сваю родную мову трэба ведаць і берагчы. Гэта таксама важна, як ведаць і паважаць мовы іншых народаў.

...

One thought on “Сачыненне на тэму “Роль мовы ў жыцці грамадства”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


four + 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>