Сачыненне на тэму “Што я ведаю пра творы Івана Мележа”

...

Талент Мележа з асаблівай сілай раскрыўся ў трылогіі “Палеская хроніка”. Гэта галоўны яго твор, апавяданне пра блізкі і дарагі пісьменніку родны край. Цыкл складаецца з раманаў “Людзі на балоце” (1961), “Подых навальніцы” (1964-65), “Завеі, снежань” (1976). У “Палескай хроніцы” Іван Мележ раскрыў лёс сялянства ў пераломны перыяд гісторыі, які адлюстраваў падзеі 1920-х гадоў і калектывізацыю на Палессі. Ён стварыў народную кнігу, нацыянальную эпапею. У “Палескай хроніцы” з асаблівай сілай выявілася мастацкая і грамадзянская смеласць аўтара ў асэнсаванні складаных працэсаў калектывізацыі на Палессі, жыцця беларускага народа ў 1920-30 гады, каханне да свайго народу, гуманістычная страснасць у поглядзе на чалавека, эпічны размах і шырыня гістарычнага мыслення, майстэрства валодання мастацкай дэталлю. Вобразы Ганны, Васіля, Апейкі і іншых герояў сталі ўвасабленнем нацыянальнага характару, вобразамі-тыпамі агульначалавечага гучання.

Іван Мележ – аўтар кніг літаратурна-крытычных артыкулаў, нарысаў і публіцыстычных выступленняў “Жыццевыя клопаты”, зборнікаў “Белыя вішні і яблыні” (апавяданні і аповесці), “Першая кніга. Дзеннікі. Сшыткі. З запісных кніжак” і інш.

Па творах Івана Мележа створаны радыё і тэлепастаноўкі, пастаўлены спектаклі на сцэнах абласных і рэспубліканскіх тэатраў, знятыя тэле – і кінафільмы. Яго раманы перакладзеныя на многія мовы свету.

...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 − one =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>