Сачыненне на тэму “Водгукі на вершы Янкі Купалы”

...

Асноўнай тэмай вершаў Янкі Купалы з’яўляецца тэма Беларусі.Паэта хвалююць родны блакітны край, бацькоўская маці – зямля, смутак  і жальба чалавечага жыцця, мінулае і будучае сваёй краіны, яе сучаснасць.

Вершы “Мая малітва” і “Паязджане” народжаны рэальнымі, канкрэтнымі абставінамі. Гэты вершы пранізаны матывамі трывогі і смутка, тугі і трагізму,сілы і кахання, нявер’я ў чалавека, веры ў Бога. Мільёны людзей апынуліся у злыбядусе і бежанстве, беспрыстанні і бездарожжы. Гэта стварае вобраз паязжан.

Янка Купала у вершы “Паязжане” апісвае свае думкі і пачуціі аб будучыні нашай краіны Беларусі. Гэта уяўляцеца у начной цемры у густым сасонніку, іншы раз завірухай.

Купала сваімі вершамі ускладаў новы лад чалавечага жыцця.

У вершах пісьменніка сустракаюцца ноткі трывогі і песімізму.Гэта было выклікана абставінамі таго цяжкога і складанага часу.

Не здарма Купалу называюць пьсіменнікам трагічнага лёсу. Купала поўнасцю прысвяціў сябе беларускаму народу, перажыў боль і радасць роднага краю, быў верным сынам сваёй Бацькаўшчыны.

...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


three − = 0

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>