Сачыненне па паэме Якуба Коласа “Новая зямля” Вобраз дзядзькі Антося.

...

Знаходзічыся у Мінскім астрозе Якуб Колас распачаў паэму пад назвай ”Новая Зямля”. Тут быў апісаны раздел пад назвай “Дзядзька-кухар”, які з’ўяляецца аснаўным раздзелам паэмы. Угэтым разделе Колас расказвае пра сяброўства дзядзькі Антося з дзяцьмі лесніка. Дзядзька Антось здзіўляе дзяцей незвычайнымы прысмакамі – бярозавым сокам з клёцкамі.

Новая зямля чытаецца на адным дыханні, бо напісана яна дасціпным гуртам, насычаным гумарам і выразным смехам.

Галоўным вобразам раздела “Дзядзька-кухар” з’яўляецца Антось. Гэта чалавек добрай душы, якога цікавіць жыццё астатніх людзей, яго мара –гэта дапамога ўсім насвеце. З вялікай спагадай дзядзька Антось адносіцца да кожнага чалаека.Пры сустэчах з кожным чалавекам ён заўсёды ветлівы.

Гумар Антося заўсёды напоўнены жартам і шчырасцю. Па сваёй натуры Антось – весяльчак і пастянна любіць пажартаваць. Яго мова багата на прымаўкі і прыказкі, якія часам здаюцца вострымі словамі. Гэтым самым Антось праяўляе сваю мудрасць і сэнс жыцця.

З захапленнем дзеці слухаюць казкі дядзькі Антося. Антосю падабаецца знаходзіцца з дзяцьмі, дзяліцца з імі сваімі уражаннямі.

Дядзька Антось –майстар на усе рукі. Ён не баяўся любой працы. Кожнае дела даводзіў да канца.Таксама ён быў выдатным гаспадаром, любіў працаваць на роднай зямле. Гэта відна у працэсах апісання сяўбы, ворыва, мальцбы.Антось –беларускі селянін, майстар сваёй справы. Усё сваё жыўццё дараваў народу, бо за яго ён гатоў быць ахвярай.

...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


six − 6 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>