сачыненне пра беларускую мову

...

Беларуская мова з’яўляецца не толькі сродкам для перадачы пачуццяў і думак, абменьвання інфармацыяй, яна з’яўляецца люстэркам жыцця людзей, іх працы, культурнана і грамадскага развіцця народу.
Мова адлюстроўвае псіхіку і мысленне народа, яго жыццёвы вопыт, а таксама эстытычныя і маральна – этычныя нормы.
Беларускі народ ад пакалення да пакалення замацойваў бачанне свету ў сваім слове, выпрацоўваў шмат разнастайных сродкаў каб перадаць сваі пачуцці і думкі. І вось па гэтаму беларускі народ адлюстраваў у сваей роднай мове ўсе асаблівасці свайго жыцця, затронуўшы не толькі прыродныя умовы, але і геаграфію краіны, характары мастацтва і культуры.
Беларускі народ зрабіў сваю моўную культуру не толькі самабытнай, але і багатай. Яна ўвасоблена ў міфічных легендах, народных песнях, мудрых прказках, паданнях, трапных выслоўях, адмысловых загадках, мастацкіх казках, магічна – таямнічых замовах і навуковай літаратуры. Гэта ўсе з’яўляецца моўным скарбам нашай краіны, раскрываннем усей гісторыі беларускага народа, мова далучаіць нам мастацкія вобразы, сведцачь пра беларускі інтэлект,даруць нам эстэтычныя каштоўнасці і дапамагае авалодаць сакрэтамі нашай краіны.
Вось чаго трэба захоўваць духоўную спадчыну беларускага народа, ведаць мову нашых продкаў і звязываць сучаснае не толькі з будучым, але і мінулым.

...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ one = 6

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>