Беларуская літаратура ў цэлым асабліва гэта тычыцца прозы складалася са значным гістарычным адставаннем па параўнанні з ллітаратурамі іншых славянскіх народаў. Прычынай гэтаму паслужыла своеасаблівасць умоў сацыяльна-гістарычнага развіцця беларускага…

Мне вельмі спадабаўся твор Янкі Купалы “Раскіданае гняздо”. Пісьменнік у гэтай драме паказвае пошукі галоўных герояў шляхоў змагання за волю, шчасце, кавалак зямлі. Пісьменнік апісвае збядненне і разарэнне…

У летнюю пару ў лесе стаіць сапраўдная мілата. Дрэвы апранутыя ў ярка-зялёнае ўбранне, мяккая трава сцелецца па зямлі. Паветра напоена пахам траў і разагрэтай сонцам драўніны. А калі…

Маім любымым вершам з’яўляецца верш Пімена Панчанкі “Пахне чабор”. Гэты верш можна назваць песняй —  споведдзю, у якой пісьменнік выявіў разнастайную гамму пачуццяў. Аднаразова пісьменнік кранае успаміны аб…

Прырода не можа пярэчыць чалавеку, калі человек не супярэчыць яе законах. Экалагічная катастрофа, экалагічная трывога — гэтыя словы, раней зусім невядомыя простаму чалавеку, у наш час хвалююць і…

Сучасная беларуская паэзія непаўторна кожным пісьменнікам, якія імкнуцца сваімі вершамі раскрыць сэнс кахання. Беларускія вершы пра каханне прадстаўлены пісьменнікамі і паэтамі розных пакаленняў. Каханню прысвечаны самыя душэўныя радкі….

Літаратурныя крытыкі адзначаюць, што ў 60-70-я гады на тэрыторыі былога Савецкага Саюза беларуская літаратура была адной з самых яркіх нацыянальных літаратур. «Маладосць» і «Полымя» ў Маскве імгненна раскупляліся,…

У паэме “Раскіданае гняздо” Зоська заўсёды марыць аб тым, што усе няшчасці аднойчы зменіць шчасце. Па сваёй натуры Зоська вельмі сентыментальная і уражлівая дзяўчына. Яе душы падабаецца усё…

Талент Мележа з асаблівай сілай раскрыўся ў трылогіі «Палеская хроніка». Гэта галоўны яго твор, апавяданне пра блізкі і дарагі пісьменніку родны край. Цыкл складаецца з раманаў «Людзі на…

У паэме Янкі Купалы “Раскіданае гняздо” мне больш за усіх спадабаўся вобраз Сымона Зябліка. Сымон – з’яўляецца старэшым сынам у сям’і Зяблікаў. Па сваёй натуры Сымон моцны духам…

Adblock
detector