Сачыненне на тэму “Лёс народа Заходняй Беларусі у раманах сучасных пісьменнікаў “.

Беларуская літаратура ў цэлым асабліва гэта тычыцца прозы складалася са значным гістарычным адставаннем па параўнанні з ллітаратурамі іншых славянскіх народаў. Прычынай гэтаму паслужыла своеасаблівасць умоў сацыяльна-гістарычнага развіцця беларускага народа. Станаўленне беларускай літаратуры пачалося ў эпоху канчатковай перамогі капіталізму над феадалізмам. Характэрным для гэтага перыяду часу было ўзмацненне нацыянальна-вызвольнага і дэмакратычнага руху працоўных мас і прагрэсіўных колаў інтэлігенцыі ў ррадах Еўропы. Нягледзячы на тое, што гэта рух у Беларусі насіла ў асноўным аграрны характар, значнае месца тут займала барацьба за нацыянальную мову і стварэнне нацыянальнай літаратуры.
Continue reading

Сачыненне на тэму “Гэты твор Янкі Купалы я б параіла прачытаць кожнаму”

Мне вельмі спадабаўся твор Янкі Купалы “Раскіданае гняздо”. Пісьменнік у гэтай драме паказвае пошукі галоўных герояў шляхоў змагання за волю, шчасце, кавалак зямлі. Пісьменнік апісвае збядненне і разарэнне беларускага сялянства,працаўнікоў вёскі. Твор прысвечаны рэвалюцыйным імкненням беларускіх людзей. Назву твора Янка Купала узяў з жыцця сялян. Аснова твора – гэта здарэнне якое адбылося у сям’і Луцэвічаў, што з’яўляецца гістарычнымм фактам.
Continue reading

Сачыненне на тэму ” Лес летняй парой”

У летнюю пару ў лесе стаіць сапраўдная мілата. Дрэвы апранутыя ў ярка-зялёнае ўбранне, мяккая трава сцелецца па зямлі. Паветра напоена пахам траў і разагрэтай сонцам драўніны. А калі апынуцца ў лесе ранняй раніцай, можна назіраць, як на траву выпадае свежая раса, як распускаецца мноства лясных кветак.
Continue reading

Сачыненне на тэму ” Мой любімы верш”

Маім любымым вершам з’яўляецца верш Пімена Панчанкі “Пахне чабор”. Гэты верш можна назваць песняй –  споведдзю, у якой пісьменнік выявіў разнастайную гамму пачуццяў. Аднаразова пісьменнік кранае успаміны аб даўнім, успамінае юнацтва,я кое ужо ніколі не вернецца назад. Апісвае першыя узаемадносіны – першае каханне, у выніку якога апалена душа героя верша, аднак той жыве прыгажосцю сваёй чыстай душы, узвышае сваю рамантычнасць. Пісьменнік вершам апісвае нерашумасць юнацтва, першыя крокі кахання, страту і боль, у выніку усяго дакор да сябе.
Continue reading

Сачыненне на тэму” Што трэба зрабіць для паляпшэння экалогіі?”

Прырода не можа пярэчыць чалавеку, калі человек не супярэчыць яе законах.

Экалагічная катастрофа, экалагічная трывога – гэтыя словы, раней зусім невядомыя простаму чалавеку, у наш час хвалююць і насцярожваюць кожнага. Што ж гэта за небяспека? Адкуль яна з’явілася? Чаму так занепакоеныя навукоўцы-эколагі? Чым пагражае нам парушэнне экалагічнай раўнавагі?Справа у тым, што першапачаткова прырода знаходзілася ў ідэальнай гармоніі. Бо ў ёй усё ўзаемазвязана і гуляе сваю важную ролю. Аднак уплыў чалавека парушыў гэтую гармонію, у выніку чаго сталі знікаць цэлыя зьвены адзінага ланцуга, пагражаючы катастрафічнымі наступствамі ўсяму жывому. Шкодныя выкіды газаў у атмасферу, глабальнае забруджванне навакольнага асяроддзя парушае нармальнае існаваньне жывых арганізмаў. А гэта можа прывесці да незваротнай страты ўзаемадзеяння і гармоніі ў прыродзе.Людзі зрабілі асноўным выглядам сваіх адносін з прыродай яе мэтанакіраваную эксплуатацыю. Навакольнае асяроддзе стала матэрыялам для ажыццяўлення іх мэтаў. Прырода цяпер мысліцца як ідэальны «раб», абавязаны заўсёды беспярэчна падпарадкоўвацца свайму гаспадару. Эксплуатацыя прыродных рэсурсаў становіцца нармальнай штодзённай дзейнасцю, а дасягненні ў галіне заваявання прыроды святкуюцца як перамога над яе сіламі. Грамадства жыве, згодна з варварскімі паданнямі, што прырода створана для чалавека і ён яе гаспадар; што прырода пазбаўленая ўласнай каштоўнасці і толькі чалавек надзяляе яе значнасцю; што прырода можа выкарыстоўвацца неабмежавана, паколькі на аднолькавыя ўздзеяння адказвае аднымі і тымі ж рэакцыямі. Пры гэтым людзі забываюць аб тым, што самі з’яўляюцца толькі часткай прыроды, часткай гэтай адзінага ланцуга. І яе разбурэнне вядзе да разбурэння іх уласнага жыцця.Загразненне паветранай прасторы памяншае ўтрыманне ў ім кіслароду, змяняе ццеплавы рэжым планеты. Вылучэнне ў навакольнае асяроддзе таксічных адходаў вытворчасці атручвае атмасферу, паветра, якім мы дыхаем. А высечка дрэў, бесперапынны рост гарадоў, фабрык, заводаў на месцы лясоў і лугоў скарачае магчымасці самаачышчэння біясферы. Усе гэта аказвае шкоднае ўздзеянне на жыццё саміх людзей, на іх фізічнае і псіхічнае здароўе, на іх генафонд. Іншымі словамі, чалавецтва паступова «вымірае».
Continue reading

Сачыненне на тэму “Каханне ў сучаснай паэзіі”

Сучасная беларуская паэзія непаўторна кожным пісьменнікам, якія імкнуцца сваімі вершамі раскрыць сэнс кахання. Беларускія вершы пра каханне прадстаўлены пісьменнікамі і паэтамі розных пакаленняў.

Каханню прысвечаны самыя душэўныя радкі. З дапамогай кахання аісваецца прыгажосць чалавечага жыцця і адносін.
Continue reading

Сачыненне на тэму “Праблемы сучаснай беларускай паэзіі”

Літаратурныя крытыкі адзначаюць, што ў 60-70-я гады на тэрыторыі былога Савецкага Саюза беларуская літаратура была адной з самых яркіх нацыянальных літаратур. «Маладосць» і «Полымя» ў Маскве імгненна раскупляліся, нягледзячы на тое, што выходзілі на беларускай мове. Але сёння ўсе часцей даводзіцца чуць аб тым, што кола маладых беларускіх аўтараў звузіўся, што наша літаратура і паэзія ў прыватнасці перажываюць спад. Аднак гэта крыху не так. Справа ў тым, што вельмі важным аргументам у дадзеным пытанні з’яўляецца адсутнасць у паэзіі таго, што сёння прынята называць «піяр». У нас чаму-то пад гэтым словам разумеюць скандал, стварэнне ў грамадстве нездаровага цікаўнасці.
Continue reading

Сачыненне на тэму “Вобраз Зоські” з паэмы Раскіданае гняздо

У паэме “Раскіданае гняздо” Зоська заўсёды марыць аб тым, што усе няшчасці аднойчы зменіць шчасце. Па сваёй натуры Зоська вельмі сентыментальная і уражлівая дзяўчына. Яе душы падабаецца усё прыгожае. Мова Зоські вельмі вобразная і багатая. Дзяўчына жыве ў нейкім казачным свеце, які яна сама сабе прыдумала ці стварыла у сваіх думках. Не хоча прыслухвацца да людзей Зоська. У яе існуе свая праўда, яна жыве сваім прыгожым жыццём. Яе жаданне каб усе ў свеце мірна жылі, былі усе браткамі ці сёстрамі. Паніч які прычыніў зло яе сям’і выклікаў у Зоські не абурэнне і пратэст а надврот, дзяўчына хоча памірыць свайго брата з панам.
Continue reading

Сачыненне на тэму “Што я ведаю пра творы Івана Мележа”

Талент Мележа з асаблівай сілай раскрыўся ў трылогіі “Палеская хроніка”. Гэта галоўны яго твор, апавяданне пра блізкі і дарагі пісьменніку родны край. Цыкл складаецца з раманаў “Людзі на балоце” (1961), “Подых навальніцы” (1964-65), “Завеі, снежань” (1976). У “Палескай хроніцы” Іван Мележ раскрыў лёс сялянства ў пераломны перыяд гісторыі, які адлюстраваў падзеі 1920-х гадоў і калектывізацыю на Палессі. Ён стварыў народную кнігу, нацыянальную эпапею. У “Палескай хроніцы” з асаблівай сілай выявілася мастацкая і грамадзянская смеласць аўтара ў асэнсаванні складаных працэсаў калектывізацыі на Палессі, жыцця беларускага народа ў 1920-30 гады, каханне да свайго народу, гуманістычная страснасць у поглядзе на чалавека, эпічны размах і шырыня гістарычнага мыслення, майстэрства валодання мастацкай дэталлю. Вобразы Ганны, Васіля, Апейкі і іншых герояў сталі ўвасабленнем нацыянальнага характару, вобразамі-тыпамі агульначалавечага гучання.
Continue reading

Сачыненне на тэму “Вобраз Сымона” у паэме “Раскіданае гняздо”

У паэме Янкі Купалы “Раскіданае гняздо” мне больш за усіх спадабаўся вобраз Сымона Зябліка. Сымон – з’яўляецца старэшым сынам у сям’і Зяблікаў. Па сваёй натуры Сымон моцны духам малады чалавек, у той жа момант ён непакорны і свабодалюбівы. Сымон здольны каб заступіцца за іншых і абараніць чалавечую годнасць.
Continue reading